Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund)

The Interreg IVB North Sea Region Programme


Disclaimer:
The authors are solely responsible for the content of this report. Material included herein does not represent the opinion of the European Community, and the European Community is not responsible for any use that might be made of it.
Back to overview measuresPaardenschor wetland - small scale brackish tidal wetland restoration in the Sea Scheldt (Zeeschelde)

References

Brys, R., T. Ysebaert, V. Escaravage, S. Van Damme, A. Van Braeckel, B. Vandevoorde, and E. Van den Bergh. 2005. Afstemmen van referentiecondities en evaluatiesystemen in functie van de KRW: afleiden en beschrijven van typespecifieke referentieomstandigheden en/of MEP in elk Vlaams overgangswatertype vanuit de - overeenkomstig de KRW - ontwikkelde beoordelingssystemen voor biologische kwaliteitselementen. Eindrapport. VMM.AMO.KRW.REFCOND OW. IN.O. 2005.7. Instituut voor natuurbehoud.

Saathoff, S., J. Kn├╝ppel, S. Manson, and A. Boerema. 2013. Management measures analysis and comparison. Investigation of measures planned and implemented at the estuaries of Weser, Elbe, Humber and Scheldt. Study report in the framework of the Interreg IVB project TIDE, Oldenburg, Hamburg, Hull, Antwerp.

Speybroeck, J., G. Van Ryckegem, B. Vandevoorde, and E. Van de Bergh. 2011. Evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium. 2de rapportage van de projectmonitoring periode 2006-2009. Rapport INBO.R.2011.21. Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, Brussel.

Van den Neucker, T., I. Verbessem, B. Vandevoorde, A. Van Braeckel, M. Stevens, G. Spanoghe, R. Gyselings, J. Soors, N. De Regge, W. De Belder, and E. Van den Bergh. 2007. Evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2007 (INBO.R.2007.57). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.


Back to top

Important to know

Reports / Measures / Tools

Report: Management measures analysis and comparison