Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund)

The Interreg IVB North Sea Region Programme


Disclaimer:
The authors are solely responsible for the content of this report. Material included herein does not represent the opinion of the European Community, and the European Community is not responsible for any use that might be made of it.
Back to overview measuresWalsoorden pilot part A (2004): relocation of dredged sediment to a shallow water area at the edge of the Walsoorden sandbar

References

Ides, S. 2010. Een eerste in situ stortproef bij de Plaat van Walsoorden: van haalbaarheid tot succesvolle uitvoering. Lezing in het kader van de studiedag 21-06-2010 “Alternatieve stortstrategie in de Westerschelde: het pilootproject Walsoorden als aanleiding voor het concept van plaatrandstortingen”. Vlaamse overheid, Ministerie van Openbare Werken (MOW) & Waterbouwkundig Laboratorium (WL).

Plancke, Y. and S. Ides. 2007. Pilootproject “Stortstrategie Walsoorden”: een nieuwe benadering voor het beheren van de morfologie van de Westerschelde. Congres Watersysteemkennis 2006 - 2007, thema Water en Sediment. Vlaamse Overheid, Waterbouwkundig Laboratorium, onderzoeksgroep Hydraulica en Morfologie.

Saathoff, S., J. Knüppel, S. Manson, and A. Boerema. 2013. Management measures analysis and comparison. Investigation of measures planned and implemented at the estuaries of Weser, Elbe, Humber and Scheldt. Study report in the framework of the Interreg IVB project TIDE, Oldenburg, Hamburg, Hull, Antwerp.

van der Wal, D. 2010. Evaluatie van de ecologische monitoring op en rond de Plaat van Walsoorden. Studiedag 21-06-2010 “Alternatieve stortstrategie in de Westerschelde: het pilootproject Walsoorden als aanleiding voor het concept van plaatrandstortingen”. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

Vos, G. 2010. Evaluatie van de morfologische evolutie van de proefstorting op basis van bathymetrische monitoring. Studiedag 21-06-2010 “Alternatieve stortstrategie in de Westerschelde: het pilootproject Walsoorden als aanleiding voor het concept van plaatrandstortingen”. Vlaamse Overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

Vos, G., Y. Plancke, S. Ides, T. De Mulder, and F. Mostaert. 2009. Alternative disposal strategy Western Scheldt Disposal Test Walsoorden. Final evaluation of disposal test 2006. WL2009R754_03b_rev5_0 (in Dutch: Alternatieve stortstrategie Westerschelde, proefstoring Walsoorden. Eindevaluatie proefstorting 2006). Waterbouwkundig Laboratorium, Antwerp, Belgium.

WL. 2006. Alternatieve stortstrategie Westerschelde proefstorting Walsoorden, Eindevaluatie monitoring. MOD. 754/2C. project nr 006_172. Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium.


Back to top

Important to know

Reports / Measures / Tools

Report: Management measures analysis and comparison